Shopping bag1

0 item(s)

5 x 10 semen = -10 %

10 x 10 semen = -15 %

25 x 10 semen = -20 %

50 x 10 semen = -25%

100 x 10 semen = -30%

Můžete kombinovat podle libosti. Všechny slevy platí pro libovolnou kombinaci nakupovaných produktů nebo odrůd.

MARLEY'S BUD

Popis

Genetika: Jamaican / Afghan
Odrůda: Indica / Sativa
Pohlaví: Feminizované
THC: High
Doba růstu: 8 - 9 týdny/týdnů
Sklizeň měsíc: End of October

Dostupnost: Skladem

17,50 €

* Povinná pole

Detaily

Marley's bud je hybrid s pøevahou indiky vyšlechtìný v Holandsku, který vyhrál v roce 1999 v soutìži Dutch High Life Cup a byl vìnován na poèest zesnulého Boba Marleyho. Tyto husté robustní palice nabízí sladkou vùní kvìtin s podtóny afghánského hašiše. Nìkteré exempláøe jamajského „Collie“ (slangové slovo, které Jamajèané používají pro konopí nebo ganju) byly køíženy s pøíbuznou odrùdou Maple Leaf Indica a nejlepší vybraný hybrid byl pojmenován Marley's bud. Feminizací tohoto kmene jsme dosáhli jednotnosti, proto lze tyto rostliny úspìšnì pìstovat pomocí technik S.O.G nebo S.C.R.O.G. U výpìstkù v interiéru nebo venku lze kvetení oèekávat v rozmezí 60 a 65 dnù.

Disclaimer

Veškeré informace o výrobku jsou poskytovány pouze pro ilustraci, pro informační a vzdělávací účely. Informace jsou získány od šlechtitelů a semenná banka Bulk Seed Bank nemůže zaručit jejich přesnost. Informace o výnosu, výšce, hladině THC a CBD poskytl daný šlechtitel, a pokud není uvedeno jinak, má se za to, že se jedná o kultivaci uvnitř (indoor) zkušeným pěstitelem. Semenná banka Bulk Seed Bank prodává konopná semena jako suvenýr pro sběratelské účely za účelem zachování genetického materiálu a vyhrazuje si právo odmítnout prodej komukoliv, o němž se domníváme, že by je mohl použít pro pěstování konopí v zemích, kde je to ilegální.