Shopping bag1

0 item(s)

5 x 10 semen = -10 %

10 x 10 semen = -15 %

25 x 10 semen = -20 %

50 x 10 semen = -25%

100 x 10 semen = -30%

Můžete kombinovat podle libosti. Všechny slevy platí pro libovolnou kombinaci nakupovaných produktů nebo odrůd.

AUTO BLUEBERRY BERRY

Popis

Genetika: Canadian Ruderalis x Blueberry berry
Pohlaví: Feminizované samokvetoucí
THC: High
Plant Height: 60 - 110 cm
Výnos: 30 – 100 g/plant
Sklizeň: 70 Dny

Dostupnost: Skladem

17,50 €

* Povinná pole

Detaily

Jedná se o køížence mezi odrùdami Blueberry berry a Canadian ruderalis. Rostliny vypìstované z našeho Auto Blueberry berry si stále nesou vìtšinu pùvodních vlastností, rostliny jsou statné se støedními až velkými kalichy, kvetou èervenì, fialovì i modøe, zejména pøi pìstování pøi nízkých noèních teplotách. S touto auto feminizovanou verzí budou teï pìstitelé schopni vyprodukovat pøi pìstování venku až tøi skliznì nebo budou mít skvìlou alternativu vypìstovat je v indoor prostøedí z klonù. Palice je možné ostøíhat po 70 dnech od zasetí po sklizeò, rostliny dorùstají výšky jednoho metru nebo více. Tato genetická smìs je skuteèným mistrovským dílem, výsledkem je mimoøádný kmen, který bude i nadále inspirovat pìstitele a spotøebitele tak, jak už to èinil v tradièní podobì.

Disclaimer

Veškeré informace o výrobku jsou poskytovány pouze pro ilustraci, pro informační a vzdělávací účely. Informace jsou získány od šlechtitelů a semenná banka Bulk Seed Bank nemůže zaručit jejich přesnost. Informace o výnosu, výšce, hladině THC a CBD poskytl daný šlechtitel, a pokud není uvedeno jinak, má se za to, že se jedná o kultivaci uvnitř (indoor) zkušeným pěstitelem. Semenná banka Bulk Seed Bank prodává konopná semena jako suvenýr pro sběratelské účely za účelem zachování genetického materiálu a vyhrazuje si právo odmítnout prodej komukoliv, o němž se domníváme, že by je mohl použít pro pěstování konopí v zemích, kde je to ilegální.