Shopping bag1

0 item(s)

5 x 10 semen = -10 %

10 x 10 semen = -15 %

25 x 10 semen = -20 %

50 x 10 semen = -25%

100 x 10 semen = -30%

Můžete kombinovat podle libosti. Všechny slevy platí pro libovolnou kombinaci nakupovaných produktů nebo odrůd.

AUTO DEVIL'S KISS

Popis

Genetika: Devil's Kiss x Jack Herer Auto
Pohlaví: Feminizované samokvetoucí
Výnos: 50 - 350 g/plant
Plant Height: 110-160 cm
Sklizeň: 75 Dny

Dostupnost: Skladem

17,50 €

* Povinná pole

Detaily

Auto Devil's Kiss je køížencem tøetí generace mezi odrùdou Devil's Kiss a hybridem Jack Herer x Lowryder. Tento kmen pøedstavuje u auto feminizovaných odrùd genetický vývoj. Rostliny pìstované z tìchto semen jsou vyšší výšky, mohou dorùst mezi 110 a 160 cm, a mají mnoho satelitních vedlejších vìtví. Došlo také ke zvýšení tloušky a hustoty kvìtù, ty jsou pùsobivì aromatické a naplnìné pryskyøicí. Auto Devil's Kiss je urèitì rostlina pro ty, kteøí mají zájem o masivní výnosy a vynikající kvalitu.

Disclaimer

Veškeré informace o výrobku jsou poskytovány pouze pro ilustraci, pro informační a vzdělávací účely. Informace jsou získány od šlechtitelů a semenná banka Bulk Seed Bank nemůže zaručit jejich přesnost. Informace o výnosu, výšce, hladině THC a CBD poskytl daný šlechtitel, a pokud není uvedeno jinak, má se za to, že se jedná o kultivaci uvnitř (indoor) zkušeným pěstitelem. Semenná banka Bulk Seed Bank prodává konopná semena jako suvenýr pro sběratelské účely za účelem zachování genetického materiálu a vyhrazuje si právo odmítnout prodej komukoliv, o němž se domníváme, že by je mohl použít pro pěstování konopí v zemích, kde je to ilegální.