Shopping bag1

0 item(s)

5 x 10 semen = -10 %

10 x 10 semen = -15 %

25 x 10 semen = -20 %

50 x 10 semen = -25%

100 x 10 semen = -30%

Můžete kombinovat podle libosti. Všechny slevy platí pro libovolnou kombinaci nakupovaných produktů nebo odrůd.

AUTO EAST RYDER

Popis

Genetika: Automatic AK x Lowryder #2
Pohlaví: Feminizované samokvetoucí
THC: 19%
CBD: 0.2%
Výnos: 50 – 100 g/plant
Height: 60 – 100 cm
Sklizeň: 70 Dny

Dostupnost: Skladem

17,50 €

* Povinná pole

Detaily

Tento polyhybrid jsme vypìstovali za použití našeho Auto AK a speciálnì vybraného fenotypu Lowryder #2 Do odrùdy AK vyznaèující se úžasnou schopností rùstu a nádherným vzhledem bylo pøeneseno vybrané ovocné aroma z Lowryder #2. Sklizeò lze provést 70 dnù od vyklíèení a rostliny dosahují prùmìrné výšky 60 – 100 cm. Nad touto nádhernou rostlinou budete žasnout. Auto east ryder je vhodný pro všechna pìstební prostøedí a je snadné udìlat i více cyklù za sezónu. Tato odrùda mùže mít dobrý léèivý potenciál.

Disclaimer

Veškeré informace o výrobku jsou poskytovány pouze pro ilustraci, pro informační a vzdělávací účely. Informace jsou získány od šlechtitelů a semenná banka Bulk Seed Bank nemůže zaručit jejich přesnost. Informace o výnosu, výšce, hladině THC a CBD poskytl daný šlechtitel, a pokud není uvedeno jinak, má se za to, že se jedná o kultivaci uvnitř (indoor) zkušeným pěstitelem. Semenná banka Bulk Seed Bank prodává konopná semena jako suvenýr pro sběratelské účely za účelem zachování genetického materiálu a vyhrazuje si právo odmítnout prodej komukoliv, o němž se domníváme, že by je mohl použít pro pěstování konopí v zemích, kde je to ilegální.