Shopping bag1

0 item(s)

5 x 10 semen = -10 %

10 x 10 semen = -15 %

25 x 10 semen = -20 %

50 x 10 semen = -25%

100 x 10 semen = -30%

Můžete kombinovat podle libosti. Všechny slevy platí pro libovolnou kombinaci nakupovaných produktů nebo odrůd.

AUTO CHEESE

Popis

Genetika: Indica x Sativa x Ruderalis
Pohlaví: Feminizované samokvetoucí
Výnos: 40 - 135 g/plant
Plant Height: 60 - 150 cm
Sklizeň: 70 Dny

Dostupnost: Skladem

17,50 €

* Povinná pole

Detaily

Vzali jsme vybraný øízek této odrùdy, vzorek s nejnádhernìjší štiplavou vùní, kterou jsme kdy zažili a opatrnì jej zkøížili s extrémnì silným hybridem ruderalis, s tím samým, jenž používáme u køížencù pro Auto Big Bud. Zkøížením naší odrùdy Cheese s tímto vybraným ruderalisem si Auto Cheese ponechává mnoho pùvodních rysù Cheese, pro které je tato odrùda známa. Je to opravdu hutný hybrid, který je velmi odolný proti plísním a škùdcùm. V závislosti na prostøedí, ve kterém ji pìstujete, mùžete oèekávat, že 50 – 120 gramù na rostlinu, sklizeò lze provést po 75 dnech. Doporuèuje se pro všechny fanoušky této odrùdy a pro každého, kdo chce vyzkoušet speciální genetiku, která byla obnovena do nové formy.

Disclaimer

Veškeré informace o výrobku jsou poskytovány pouze pro ilustraci, pro informační a vzdělávací účely. Informace jsou získány od šlechtitelů a semenná banka Bulk Seed Bank nemůže zaručit jejich přesnost. Informace o výnosu, výšce, hladině THC a CBD poskytl daný šlechtitel, a pokud není uvedeno jinak, má se za to, že se jedná o kultivaci uvnitř (indoor) zkušeným pěstitelem. Semenná banka Bulk Seed Bank prodává konopná semena jako suvenýr pro sběratelské účely za účelem zachování genetického materiálu a vyhrazuje si právo odmítnout prodej komukoliv, o němž se domníváme, že by je mohl použít pro pěstování konopí v zemích, kde je to ilegální.