Shopping bag1

0 item(s)

5 x 10 semen = -10 %

10 x 10 semen = -15 %

25 x 10 semen = -20 %

50 x 10 semen = -25%

100 x 10 semen = -30%

Můžete kombinovat podle libosti. Všechny slevy platí pro libovolnou kombinaci nakupovaných produktů nebo odrůd.

AUTO LOVERYDER

Popis

Genetika: Santa Maria x Lowryder
Pohlaví: Feminizované samokvetoucí
Yiled: 30 – 70 g/plant
THC: 15.5%
CBD: 0.1%
Plant Height: 50 – 80 cm
Sklizeň: 65 Dny

Dostupnost: Skladem

17,50 €

* Povinná pole

Detaily

Genetický materiál odrùdy Lowryder #2 se pìstovaly ve velkém mìøítku, pøièemž byly vybrány a testovány ty nejlepší fenotypy. Po ètyøech generacích pøíbuzenského køížení s tìmito speciálnì vybranými fenotypy byla vytvoøena nová verze známého Lowrydera #2. Palice jsou vìtší, pevnìjší a aromatiètìjší než pùvodní Lowryder. Tento samokvetoucí trpaslík má rovnìž více ovocného exotického aromatu Santa Maria než pøedchozí verze. Rostliny vyrostou do výšky 50 – 80 cm a výnosy jsou vyšší než u tradièních trpaslièích rostlin. Produkce pryskyøice z tìchto rostlin je vysoká. Nenechte si ujít vyzkoušet tento zlepšený legendární samonakvétací kmen.

Disclaimer

Veškeré informace o výrobku jsou poskytovány pouze pro ilustraci, pro informační a vzdělávací účely. Informace jsou získány od šlechtitelů a semenná banka Bulk Seed Bank nemůže zaručit jejich přesnost. Informace o výnosu, výšce, hladině THC a CBD poskytl daný šlechtitel, a pokud není uvedeno jinak, má se za to, že se jedná o kultivaci uvnitř (indoor) zkušeným pěstitelem. Semenná banka Bulk Seed Bank prodává konopná semena jako suvenýr pro sběratelské účely za účelem zachování genetického materiálu a vyhrazuje si právo odmítnout prodej komukoliv, o němž se domníváme, že by je mohl použít pro pěstování konopí v zemích, kde je to ilegální.