Shopping bag1

0 item(s)

5 x 10 semen = -10 %

10 x 10 semen = -15 %

25 x 10 semen = -20 %

50 x 10 semen = -25%

100 x 10 semen = -30%

Můžete kombinovat podle libosti. Všechny slevy platí pro libovolnou kombinaci nakupovaných produktů nebo odrůd.

AUTO WHITE WIDOW

Popis

Genetika: White Widow x Ruderalis Indica
Pohlaví: Feminizované samokvetoucí
THC: High
Výnos: 50 - 250 gr / plant
Plant Height: 60 - 150 cm
Sklizeň: 80 Dny

Dostupnost: Skladem

17,50 €

* Povinná pole

Detaily

Auto White Widow je køížencem mezi speciálnì vybranou odrùdou White Widow, která má velký výnos a hybridem indiky ruderalis, což z ní dìlá stabilní, plnì samokvetoucí odrùdu. V této autofeminizované verzi se skvìle zachovala energie a úèinnost pùvodní odrùdy. Jedná se o velmi konzistentní, snadno pìstovatelnou rostlinu, jež udìlá dojem na mnoho zahradnických nadšencù. Hladiny CBD jsou o nìco vyšší než u tradièní White Widow, èímž se toto semeno opravdu pøizpùsobuje pro lékaøské úèely. Rostliny jsou vysoké, dosahují výšky okolo 150 cm, výnosy pøekonávají vìtšinu dalších dostupných samokvetoucích odrùd na trhu, pøi pìstování za optimálních podmínek mohou dosáhnout až 250 g na rostlinu.

Disclaimer

Veškeré informace o výrobku jsou poskytovány pouze pro ilustraci, pro informační a vzdělávací účely. Informace jsou získány od šlechtitelů a semenná banka Bulk Seed Bank nemůže zaručit jejich přesnost. Informace o výnosu, výšce, hladině THC a CBD poskytl daný šlechtitel, a pokud není uvedeno jinak, má se za to, že se jedná o kultivaci uvnitř (indoor) zkušeným pěstitelem. Semenná banka Bulk Seed Bank prodává konopná semena jako suvenýr pro sběratelské účely za účelem zachování genetického materiálu a vyhrazuje si právo odmítnout prodej komukoliv, o němž se domníváme, že by je mohl použít pro pěstování konopí v zemích, kde je to ilegální.