Shopping bag1

0 item(s)

5 x 10 semen = -10 %

10 x 10 semen = -15 %

25 x 10 semen = -20 %

50 x 10 semen = -25%

100 x 10 semen = -30%

Můžete kombinovat podle libosti. Všechny slevy platí pro libovolnou kombinaci nakupovaných produktů nebo odrůd.

CHRONICAL

Popis

Genetika: Northern Lights, Skunk x Northern Lights, AK
Odrůda: Indica / Sativa
Pohlaví: Feminizované
THC: High
Doba růstu: 8 - 9 týdny/týdnů
Sklizeň měsíc: October

Dostupnost: Skladem

17,50 €

* Povinná pole

Detaily

Tato odrùda je vysoce výnosná. Jedná se pøevážnì hybridní kmen, køížence mezi odrùdami Northern Lights, Skunk x Northern Lights a AK. Se svou støední výškou a ménì rozvìtvenou strukturou nereaguje dobøe na metody toppingu nebo super croppingu, a je proto velmi vhodný pro pìstování pomocí metody zeleného moøe, pìstitel se totiž mùže zamìøit na hlavní colas a na menším prostoru lze pìstovat více rostlin. Výnosy této odrùdy jsou úžasné, ale palice je tøeba správnì ošetøovat, aby si zachovaly sladké aroma.

Disclaimer

Veškeré informace o výrobku jsou poskytovány pouze pro ilustraci, pro informační a vzdělávací účely. Informace jsou získány od šlechtitelů a semenná banka Bulk Seed Bank nemůže zaručit jejich přesnost. Informace o výnosu, výšce, hladině THC a CBD poskytl daný šlechtitel, a pokud není uvedeno jinak, má se za to, že se jedná o kultivaci uvnitř (indoor) zkušeným pěstitelem. Semenná banka Bulk Seed Bank prodává konopná semena jako suvenýr pro sběratelské účely za účelem zachování genetického materiálu a vyhrazuje si právo odmítnout prodej komukoliv, o němž se domníváme, že by je mohl použít pro pěstování konopí v zemích, kde je to ilegální.