Shopping bag1

0 item(s)

5 x 10 semen = -10 %

10 x 10 semen = -15 %

25 x 10 semen = -20 %

50 x 10 semen = -25%

100 x 10 semen = -30%

Můžete kombinovat podle libosti. Všechny slevy platí pro libovolnou kombinaci nakupovaných produktů nebo odrůd.

MOBY BIG

Popis

Genetika: Haze X White Widow
Odrůda: Většinou Sativa
Pohlaví: Feminizované
THC: 21%
Doba růstu: 9 - 10 týdny/týdnů
Sklizeň měsíc: October

Dostupnost: Skladem

17,50 €

* Povinná pole

Detaily

Odrùda, která pochází z Holandska a byla v souèasné dobì vyšlechtìna ve Španìlsku. Moby big má v profilu kanaboidù jednu z nejvyšších hladin THC a THCV. Jedná se o speciální smìs odrùd Haze a White Widow. Jelikož jsou oba rodièe velmi konzistentní, je velmi konzistentní i potomstvo. Rostliny se zvýšenými hladinami propylových kanabinoidù (vèetnì THCV) byly zjištìny v populaci genu indiky z Èíny, Indie, Nepálu, Thajska, Afghánistánu a Pákistánu, stejnì jakož i jižní a západní Afriky. THCV je reakcí na sluneèní ultrafialové paprsky. Posiluje úèinky THC. Aromatem je sladký citrus z Haze, který na patøe zanechává vùni vanilky a eukalyptu. Existují dva hlavní fenotypy tohoto hybridu, asi 60 % bude pravdìpodobnì s pøevahou sativy a u 40 % se jedná o menší a rychleji dozrávající rostliny. Fenotyp sativy má silnìjší citrusové aroma než fenotyp indiky, který je znatelnì sladší. Tyto rostliny se mohou úspìšnì pìstovat i venku, protože jsou zcela odolné proti plísni.

Disclaimer

Veškeré informace o výrobku jsou poskytovány pouze pro ilustraci, pro informační a vzdělávací účely. Informace jsou získány od šlechtitelů a semenná banka Bulk Seed Bank nemůže zaručit jejich přesnost. Informace o výnosu, výšce, hladině THC a CBD poskytl daný šlechtitel, a pokud není uvedeno jinak, má se za to, že se jedná o kultivaci uvnitř (indoor) zkušeným pěstitelem. Semenná banka Bulk Seed Bank prodává konopná semena jako suvenýr pro sběratelské účely za účelem zachování genetického materiálu a vyhrazuje si právo odmítnout prodej komukoliv, o němž se domníváme, že by je mohl použít pro pěstování konopí v zemích, kde je to ilegální.