Shopping bag1

0 item(s)

Právní upozornění

Klíčení konopných semen je ve většině zemí nelegální. Legislativa týkající se konopných semen se v jednotlivých zemích liší. Je odpovědností zákazníků se ujistit o tom, že rozumí zákonům své země týkajících se konopných semen. Semenná banka Bulk Seed Bank nechce vyvolat situaci, kdy by její zákazníci jednali v rozporu s vnitrostátními právními předpisy. Zákazníci jsou varováni před tím, aby porušovali zákon. Semena se prodávají za výslovného předpokladu, že nebudou pěstovány v zemi, kde je taková činnost protiprávní. Pokud se semenná banka Bulk Seed Bank z určitého důvodu domnívá, že zákazník zamýšlí porušit zákon ohledně semen prodávaných na těchto webových stránkách, prodej odmítneme. Zákazníkům nakupujícím od bulkseedbank.org musí být nejméně 18 let. Semenná banka Bulk Seed Bank v žádném případě netoleruje užívání ilegálních nebo regulovaných látek a nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv produkt zobrazený na těchto stránkách. Veškeré informace, které jsou zobrazeny na webových stránkách Bulk Seed Bank, jsou uvedeny pro vzdělávací, historické a vědecké účely. Pěstování konopí Semena je v mnoha zemích nezákonné, semenná banka Bulk Seed Bank proto nabízí pouze prodej konopných semínek jako suvenýry a jako prostředek pro zachování genetiky konopí. Informace uvedené na webových stránkách Bulk Seed Bank a na obalech produktů jsou k dispozici pro země, které pěstování semen marihuany legálně umožňují. Semenná banka Bulk Seed Bank neodpovídá žádným způsobem za reklamace, žaloby, právní/nebo soudní poplatky vznesené vůči komukoliv v souvislosti s jakýmkoliv použitím produktů objednaných z těchto webových stránek, katalogu, CD-ROMU nebo jiných médií.